SFGV

Välkommen till Föreningen för genetiska vägledare i Sverige, SFGV.

Detta är en professionell organisation för att underlätta samarbetet och informationsutbytet mellan genetiska vägledare i Sverige. Vi anordnar lärorika årsmöten och på denna hemsida finner du snart samlad information om alla aktiva medlemmar i Sverige. Här kan du också hitta aktuella möten och intressanta länkar.

Nya medlemmar är välkomna! För att bli medlem bör du ha en utbildning inom genetisk vägledning eller utföra sådana arbetsuppgifter i ditt arbete. Medlemsavgiften är 200:-/år och betalas in på Nordeakonto 1817 27 56380. Du kan registrera dig som genetisk vägledare om man uppfyller kraven enligt European Board of Medical Genetics. Ett svenskt dokumentet från Svensk Förening för Medicinsk Genetik (SFMG) är godkänt och hittas på www.SFMG.se

 

Artikel om genetisk vägledning i Läkartidningen 2019: Genetiska vägledare efterlyser masterutbildning i Sverige

Artikel om genetisk vägledning i Journal of Community Genetics, 2019: "Developing a national certification pathway for genetic counselors in Sweden—a short report"

Artikel om genetisk vägledning i Science, 2016: "Serving families with science and empathy"

 

 

 

Aktuellt:

World Congress on Genetic Counselling Wellcome Genome Campus, UK in 02 - 04 October 2019

 

NEW FREE ONLINE COURSE: What is Genetic Counselling?- Starts 17 June

 

Anslag för genetisk forskning finns att söka för disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Ansökningsperiod 19 Juli-19 September. Läs vidare på: https://www.epss.se/

 

Uppdragsutbildning inom Klinisk genetik och genetisk vägledning, distans vid Lund, med start HT-2019 och avslut VT-2020. Kontakta Christina Landelius, Samordnare för uppdragsutbildningen på christina.landelius@med.lu.se  eller läs vidare på:

 https://sfmg.se/kurs-i-klinisk-genetik-och-genetisk-vagledning-lund/

https://www.med.lu.se/utbildning/uppdragsutbildning/uppdragsutbildning_vid_institutionen_foer_haelsovetenskaper

 


(Lämna tom)


Admin Jenny von Salomé, uppdaterad 2019-06-04