Dokument relevanta för genetisk vägledning i Sverige

European network for genetic nurses and counsellors (ENGNC)

- Professional and educational standards for genetic counsellors in Europe.

Svenska föreningen för Medicinsk Genetik (SFMG)

- Utbildningsprogram för SFMG-godkännande som genetisk vägledare

EuroGentest

- Patientinformation, riktlinjer, artiklar och publikationer